-

Hakkında

Bilinsin.com sosyal medya ve internette dolaşan asılsız iddialar ve yalan haberlerin geçeklerini ortaya çıkartarak kullanıcıların yanlış bilgi edinmesini önlemek amaçlı kurulmuş bir haber doğrulama sitesidir.

Tanımlar ve Genel İlkeler

Kurumsal isim: Bilinsin.com İnternet sitesi bağlantısı, gerekli durumlarda parantez içinde kullanılır.

Bilinsin (Bilinsin.com), internette yer alan bilgileri tarar, şüpheli olanları seçer, araştırır ve sonucunu okurla paylaşır. Amacı, eleştirel düşünce alışkanlığını yaygınlaştırmak ve dijital medya okuryazarlığını yükseltmektir.

Bilinsin’in “şüpheli” olarak tanımlayacağı bilgiler şunlardan biri olmalıdır: Doğaüstü ya da gerçeklik üstü, bilimin veya insan aklının kapsama alanının dışında kalan, delillere veya tanıklığa dayanmadığı görülen, gerçek olamayacak kadar enteresan, iddia edilen yerde ve zamanda olması olası gözükmeyen, duygulara hitap ederek etki yaratmaya çalıştığı belirgin olan, durumu bağlamından kopararak ajite ettiği ve abartıldığı düşünülen, farklı tanıkların farklı yorumlarda bulunduğu bilgiler şüpheli olarak nitelendirilebilir.

Bilinsin, bir haber sitesi değil, bir haber doğrulama sitesidir. Doğrulama, her haber sitesi için bir gerekliliktir, ancak Bilinsin de işin ta kendisidir. Bilinsin bir içeriği ancak,
Haber sitelerinden farklı delil ve doğrulama yöntemi söz konusuysa,
Haber sitelerinin yapmadığı kullanıcı üretimi içerikler virallik kazandıysa,
Eski bir iddianın üzerindeki şaibe kalkmadıysa ve farklı dönemlerde tekrar ortaya çıkıyorsa,
Doğru olmasına rağmen hakkında “yanlış” olduğuna dair bilgiler dolaşımdaysa inceler ve yayınlar.

Bilinsin, ‘yalan haber’ gibi içeriğin yaratıcısının motivasyonunu sorgulayan ya da öngören tanımlar kullanmaz. Şüpheli bir bilginin yanlış olduğu delillerle ortaya konulursa, bu içerik ‘yanlış bilgi’ olarak tanımlanır. Yanlış bilginin dezenformasyon amaçlı üretilip üretilmediğini belirlemek Bilinsin’in önceliği değildir.